Interview med Balder Onarheim om stimulering af motivation i nye rammer

Hos Me & Alice arbejder vi ud fra det mantra; at faglige events er mere end blot kulørte lamper og standard-buffeter.

Vi mener at faglige begivenheder, der foregår ude af de faste rammer, er et essentielt værktøj som virksomheder kan benytte til at skabe langsigtet motivation og fokus blandt medarbejdere og kunder.

Sagt med andre ord, de er en mulighed for at skabe optimalt drive, der resulterer i højere konkurrencedygtighed.

Vi havde fornøjelsen af at stille Balder Onarheim, lektor ved DTU og stifter af Plato Science, tre spørgsmål om motivation/engagement, og hvordan det kan stimuleres ved at oplever i nye rammer.

Balder Onarheim © TedX Copenhagen

Balder Onarheim © TedX Copenhagen

1: Er kreativitet et konkurrenceparameter, som virksomheder i større grad er opmærksomme på?

"Det er helt klart en trend, at flere og flere virksomheder bliver opmærksomme på, at 'kreativitet' ikke bare er en kunstnerisk evne - men en grundlæggende kognitiv egenskab, som kan trænes og vedligeholdes hos medarbejdere.

Kreativitet er dybest set den vigtigste byggeklods i innovation - uden kreative medarbejdere, der har evnen til at komme på nye og brugbare løsninger, opstår der ingen innovation.

Hvis man ser innovation som den vigtigste konkurrencefordel for en virksomhed, er det ekstremt vigtigt at fokusere på at forstærke kreativiteten hos den enkelte medarbejder på tværs af hele organisationen."

 

2: Hvordan går denne trend i tråd med de traditionelle, små møder?

"En trend, jeg ser, er at virksomheder i højere grad vælger at fokusere på færre, men mere intensive vidensdelinger i stedet for de mange, korte møder - i håb om mere fokus og innovation blandt deres medarbejdere.

Dette er i hvert fald en trend, vi ser i de virksomheder vi arbejder med. De har et øget fokus på at organisere faglige events og happenings på tværs af organisationen som en ny tilgang til at skabe vidensdeling hele vejen rundt."

 

3: Hos Me & Alice arbejder vi ud fra en teori om, at motivation og engagement stimuleres og øges ved at lære i nye rammer. Hvad siger du, som kreativitets-forsker, til det?

"Det kan ikke være mere 'spot on'. Kreativitet opstår når man tager to eller flere elementer, som i udgangspunktet ikke naturligt hører sammen, og finder en måde at kombinere dem på, som skaber ny værdi. Vi flytter, så at sige, viden fra ét domæne til ét andet.

For at kunne gøre dette, er det en forudsætning, at man bliver eksponeret for nye omgivelser, ny viden og udfordrende rammer - og det kan være ekstremt svært at opnå i en travl hverdag."

 


 

Om Balder Onarheim:
Udover en dagligdag som co-founder af Plato Science, er Balder Onarheim lektor i kreativitet ved Danmarks Tekniske Universitet. Balders faglige baggrund kommer fra ingeniørdesign, medicinsk udstyrs-design og innovationsstrategisk rådgivning. Han har desuden en kandidatgrad i Industriel Design fra Oslos Skole for Arkitektur og Design og en Ph.d. om "Kreativitet under begrænsninger" fra Copenhagen Business School.

Du kan følge Balder på Twitter:
https://twitter.com/baldero

Og læse mere om hans arbejde på:
https://platoscience.com/
http://www.neurocreativity.dk/